AKPINAR

Entegre Yönetim Sistemi (EYS)

 

Ünal Akpınar  

İnşaat Sanayi Turizm Madencilik ve Ticaret Anonim Şirketi

Kalite Politikası

 

Yılların deneyimi ve emeği ile oluşturduğumuz şirket kültürü sonucu sektördeki kalıcı ve öncü konumumuzun bilinci,

Sürdürülebilirlik ve Sürekli İyileştirme yaklaşımı ile;

 

                Müşteri beklentilerine verdiğimiz önem nedeniyle, geri bildirimleri etkin biçimde yöneterek ve beklentilerin üstüne çıkmayı amaçlayarak müşteri memnuniyetini sağlamayı,

                Faaliyetlerimizi; tüm paydaşlarımıza karşı sorumluluklarımıza, yasal yükümlülüklere, standartlara ve sözleşmelere uyum çerçevesinde gerçekleştirmeyi,

                Her alanda takım ruhunu koruyan çalışanlarımızın, eğitimler ve uygulamalarımız ile kalite yönetimi farkındalığını arttırmayı,

                İlk seferinde, tam zamanında, tam olarak istenilen sonuca sıfır hata prensibi ile ulaşmayı,

                Kaynakları en verimli şekilde kullanarak, girdilerdeki maliyet düşürücü uygulamalar ile karlılığı ve rekabet gücünü arttırmayı ve iş hedeflerimizi bu prensipler doğrultusunda oluşturmayı,

                İlkelerimizin; özümüzde yer alan dürüstlük, ahlaki değerler ve insana saygı temeli üzerine kurulu olduğunu,

                Şirketimiz için temel öneme sahip olan; güven, açıklık, takım ruhu, profesyonellik ve yaptığı işten gurur duyma duygusunun desteklenmesi gibi prensiplerimizi sürdürmeyi,

Taahhüt Ederiz.

 

 

Ünal Akpınar

İnşaat Sanayi Turizm Madencilik ve Ticaret Anonim Şirketi

Çevre Politikası

 

Yılların deneyimi ve emeği ile oluşturduğumuz şirket kültürü sonucu sektördeki kalıcı ve öncü konumumuzun bilinci ve

Çevreye Saygılı yaklaşımı ile;

 

                Hava, su, toprak, gürültü kirliliği gibi sınıfı fark etmeksizin tüm kirlilikleri kaynağında önlemeyi, tamamıyla önlemek mümkün değilse en aza indirilmesini sağlamayı, enerji ve doğal kaynakları verimli kullanmayı,

                Çalışanların ve paydaşların çevre bilincinin artmasını sağlamak için çalışmalar yapmayı,

                Çevresel gereklilikleri iş geliştirme sürecine dahil ederek, tasarımdan yaşam döngüsü tamamlanana kadar teknik ve ekonomik şartların uygunluğu doğrultusunda hareket etmeyi,

                Yasal yükümlülükler ve standartlar gereğince çevresel bakış açısı ile bakmayı ve faaliyetleri buna göre gerçekleştirerek çevresel performansın artmasını sağlamayı,

                Yerel halk, sivil toplum örgütleri ve faaliyetlerimizden etkilenecek tüm paydaşların çevresel ve sosyal etkilerle ilgili tarafımıza iletilen düşünce ve endişelerini değerlendirerek geri dönüş sağlamayı,

                Faaliyetlerin çevresel gerekliliklere uygunluğunu periyodik olarak gözden geçirmeyi, riskleri belirleyerek gerekli aksiyonları  gerçekleştirmeyi ve ekonomik şartların mümkünlüğü doğrultusunda fırsat araştırması yapmayı,

                İş hedeflerimizi; faaliyetlerimizin çevresel ve sosyal etkilerine karşı sorumlu ve duyarlı olarak sürekli iyileştirme ilkesi ile yerine getirmeyi,

                Faaliyetlerimizi gerçekleştirirken yetecek kadarını tüketmeyi amaç edinmeyi, kullanım sonrası geri dönüşüm ya da yeniden kullanma bilinci oluşturmayı ve bunlara  rağmen varsa kalan atıkları uygun şekilde bertaraf etmeyi,

 Taahhüt ederiz.

 

 

 

Ünal Akpınar

İnşaat Sanayi Turizm Madencilik ve Ticaret Anonim Şirketi

İş Sağlığı ve Güvenliği Politikası

 

Yılların deneyimi ve emeği ile oluşturduğumuz şirket kültürü sonucu sektördeki kalıcı ve öncü konumımuzun bilinci ve  

Önce İnsan yaklaşımı ile;

 

                İş Sağlığı ve Güvenliğinin firmamızın vazgeçilmez önceliği olduğunu,

                Faaliyetlerimizi standartlara uygun ve yasal yükümlülükler doğrultusunda gerçekleştirmeyi,

                Ayrım gözetmeksizin her personele güvenli, sağlıklı ve adil çalışma ortamı sunmayı,

                Eğitimler ile desteklediğimiz İş Sağlığı ve Güvenliği Kültürünü tüm prosedür ve uygulamalarımızda birebir gerçekleştirmeyi,

                Henüz tasarım aşamasında risk ve tehlikeleri belirleyerek gerekli önlemleri almayı, uygulamaya geçilen her adımda belirlenen periyotlarla risk ve tehlikeleri gözden geçirerek sürekli gelişme ve iyileştirme sağlamayı,

                Hedeflerimizi; ortak sorumluluk bilinci oluşturarak ve tüm paydaşlarımızın bilgilendirilmesini ve katılımını sağlamayı gözeterek sıfır  kaza, sıfır meslek hastalığı olarak belirlemeyi,

 

 

Taahhüt Ederiz.

 

 


ÜNAL AKPINAR İnşaat Sanayi Turizm Madencilik ve Ticaret A.Ş.
Güneş Caddesi No:31 Kavaklıdere 06690 Ankara Tel: (312) 468 79 60 (4 Hat) Fax: (312) 468 93 41 info@ua.com.tr Kep:akpinar@hs01.kep.tr
İşbu sitenin tüm hakları saklıdır. Web sitesi içerisindeki dökümanlar ve resimler kaynak gösterilse dahi, izin alınmadan başka web sitelerine, ticari yayınlara aktarılamaz, kopyalanamaz. © 2023